Zespół lekarski

zespół lekarski


Zespołowi lekarskiemu przewodniczy Prof. Andrzej Karol Klimek

Prof. Andrzej Karol Klimek – wybitny lekarz neurolog, klinicysta, profesor zwyczajny nauk medycznych, nauczyciel akademicki. Pionier w dziedzinie zastosowania terapii komórkami macierzystymi w leczeniu stwardnienia rozsianego.

Tytuł naukowy profesora zwyczajnego nauk medycznych uzyskał w 1990 r. będąc pracownikiem naukowym Akademii Medycznej w Łodzi. W 1991 r. objął stanowisko ordynatora Oddziału Neurologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. M. Kopernika w Łodzi.

Był wieloletnim wykładowcą Katedry Chorób Układu Nerwowego łódzkiego Uniwersytetu Medycznego, a od 2004 r. kierownikiem tej Katedry, ponadto kierownikiem Kliniki Neurologii i Epileptologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM w Łodzi oraz inicjatorem utworzonej przy Szpitalu Poradni Neurologopedycznej.
Członek Polskiego Towarzystwa Lekarskiego i Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.
Autor ponad 250 prac naukowych, z czego blisko 50 opublikowano w czasopismach międzynarodowych. Pod Jego opieką 10 lekarzy uzyskało specjalizację pierwszego stopnia, a 5 – drugiego stopnia. Był promotorem 3 prac doktorskich. Obecnie czynny neurolog, autorytet w środowisku lekarskim. Jako uznany klinicysta ma wiedzę i umiejętności w ocenie stanu zdrowia pacjentów będących uczestnikami testów klinicznych.
Poza pracą związaną z leczeniem pacjentów i kształceniem młodych lekarzy poświęca się działalności społecznej. W latach 1999–2009 pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Bioetycznej OIL w Łodzi.

Publikacje
Choroba Parkinsona w praktyce lekarza rodzinnego. MI Polska 2000
(współautor): Neurologia dla studentów wydziału pielęgniarstwa. Wolters Kluwer Polska, Kraków 2010

zespół naukowy


Zespołowi naukowemu przewodniczy dr nauk przyrodniczych Magdalena Książkiewicz

Dr nauk przyrodniczych Magdalena Książkiewicz – Kierownik Banku Tkanek i Komórek. Ukończyła studia na Uniwersytecie Łódzkim, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, prowadziła badania naukowe na Uniwersytecie w Ratyzbonie, gdzie obroniła tytuł doktora.


Luna Laboratory Sp. z o.o.

ul. Milionowa 23
Łódź 93-193

Zobacz także

Relacje pacjentow