bootstrap table

Etapy terapii

Etapy terapii


Co będzie się ze mną działo od momentu, gdy zdecyduję się na terapię komórkową?

Terapia krok po kroku: 

1. Kwalifikacja do terapii
Pacjent, który zdecyduje się na terapię z wykorzystaniem autologicznego transferu komórek macierzystych szpiku kostnego, przechodzi szczegółowe badania.
Lekarz, specjalista neurolog, przeprowadza z chorym wywiad dotyczący dotychczasowego leczenia, stanu zdrowia i aktualnie zażywanych leków. Konieczne może być również posiadanie dokumentacji historii choroby. Wykonywane są także niezbędne badania diagnostyczne, na podstawie których pacjent jest kwalifikowany do zabiegu pobrania szpiku kostnego przez specjalistów konsylium lekarskiego (anestezjologa, chirurga).

Po dostarczeniu wszystkich niezbędnych wyników badań, lekarze specjaliści spotykają się w ramach konsylium, na którym szczegółowo analizują dokumentację medyczną oraz decydują o dalszym udziale pacjenta w terapii. W przypadku wykluczenia możliwości terapii, pacjent zapraszany jest na wizytę w celu omówienia wyników badań i wykrytych nieprawidłowości.

W przypadku włączenia pacjenta do terapii ustalany jest jej termin i przebieg, w porozumieniu z personelem ośrodka leczniczego oraz z pacjentem. Pacjent zostaje uprzedzony o konieczności zabrania ze sobą rzeczy osobistych do szpitala, udzielane są mu też wskazówki, w jaki sposób powinien się przygotować do poszczególnych procedur medycznych.

2. Pobranie szpiku kostnego
Zabieg pobrania szpiku kostnego odbywa się w specjalistycznej klinice. Pacjent zgłasza się na zabieg rano, na czczo. Pobranie wykonane zostaje w znieczuleniu miejscowym, przez lekarza specjalistę, w warunkach jałowych sali operacyjno-zabiegowej. W trakcie zabiegu trwającego średnio 2 godziny pacjentowi pobiera się ok. 50-100 ml szpiku kostnego (dla porównania: jest to ilość ok.10 razy mniejsza niż ta, którą pobiera się w przypadku przeszczepów szpiku kostnego).
Po zabiegu pacjent odpoczywa w klinice przez kilka najbliższych godzin, po czym może ją opuścić.

3. Przygotowanie leku złożonego z własnych komórek macierzystych pacjenta
Bezpośrednio po pobraniu od pacjenta szpiku kostnego jest on przewożony do laboratorium naukowo-badawczego firmy Luna Laboratory specjalistycznym transportem medycznym przeznaczonym do przewożenia krwi. W laboratorium zostaje on zarejestrowany i oznaczany unikalnym numerem identyfikacyjnym. Następnie przeprowadzona zostaje wysokospecjalistyczna procedura separacji komórek macierzystych szpiku kostnego. Na wszystkich etapach procesu technologicznego wykonywane są badania mające na celu kontrolę jakości wytwarzanego produktu leczniczego.
Gotowy do podania pacjentowi lek zostaje zwolniony przez laboratorium i przewieziony transportem medycznym do kliniki, w której wykonany zostanie transfer komórek macierzystych.

4. Podanie pacjentowi leku
Pacjent zgłasza się do kliniki następnego dnia po pobraniu szpiku kostnego, w godzinach popołudniowych. Lek złożony z jego własnych komórek macierzystych zostaje mu podany dożylnie w postaci kroplówki. Zabieg ten wykonywany jest w warunkach nadzorowanej sali pooperacyjnej ośrodka medycznego. Po podaniu leku pacjent do następnego dnia rano pozostaje w klinice, gdzie jest otoczony opieką medyczną i obserwacją stosowaną bezpośrednio po zabiegu.

5. Ocena efektów terapii
Po zakończeniu hospitalizacji pacjent pojawia się w ośrodku medycznym na wizycie kontrolnej po około 3 miesiącach w celu oceny stanu jego zdrowia i efektów terapeutycznych leczenia komórkowego.

Luna Laboratory Sp. z o.o.

ul. Milionowa 23
Łódź 93-193

Zobacz także

Relacje pacjentow