Zalety leczenia komórkami macierzystymi

Zalety leczenia komórkami macierzystymi


BEZPIECZEŃSTWO

Wysiłki badaczy zajmujących się komórkami macierzystymi w klinikach na całym świecie nadal zmierzają do tego, by z tkanki pacjenta (np. tkanki tłuszczowej lub ze szpiku kostnego) udało się wyizolować tylko pożądane, dobroczynne komórki macierzyste i dokonać ich przeszczepu. Luna Laboratory dysponuje już teraz opatentowaną, unikalną technologią umożliwiającą BEZPIECZNY TRANSFER KOMÓREK MACIERZYSTYCH wyselekcjonowanych ze szpiku kostnego.

Bezpieczna terapia bez powikłań – jak to możliwe? 

• Opracowany przez Luna Laboratory i podawany w trakcie terapii lek jest wytwarzany indywidualnie dla danego pacjenta, na bazie jego własnych komórek macierzystych, co wyklucza ryzyko przenoszenia chorób, wystąpienia konfliktu serologicznego czy reakcji alergicznych.  
• Zastosowane zostają niehematopoetyczne komórki szpiku kostnego pacjenta, które nie wykazują immunogenności, a zatem nie będą odrzucane przez organizm jak przeszczep.
• Dzięki opracowanej przez Luna Laboratory unikatowej technologii selekcjonowania komórek, pacjentowi podawane są tylko najbardziej „dobroczynne”, mające najwyższy potencjał terapeutyczny komórki macierzyste, brak jest natomiast autoreaktywnych, skierowanych przeciw własnym tkankom, komórek układu immunologicznego.

WYSOKA SKUTECZNOŚĆ 

Proponowana przez nas terapia nie tylko hamuje postęp choroby, ale też powoduje ustąpienie wielu towarzyszących SM objawów. 

U wszystkich pacjentów dotychczas poddanych przez nas indywidualnej terapii komórkowej stwierdzono znaczącą poprawę stanu zdrowia, przede wszystkim poprawę sprawności ruchowej. Jest ona na tyle duża, że umożliwia pacjentom powrót do dawnych zajęć, pracy zawodowej, a nawet do tańca czy sportu.

Systematyczne badania kontrolne tych pacjentów, w tym ostatnie badania neurologiczne przeprowadzane po upływie trzech lat od wdrożenia terapii, wykazały silne procesy naprawcze: nie tylko zahamowanie postępu choroby, ale też ustąpienie wielu towarzyszących SM objawów. W zależności od indywidualnego przypadku, odnotowano złagodzenie lub całkowite ustąpienie objawów takich jak: zaburzenie widzenia, zaburzenia równowagi, niedowład kończyn, spastyczność, zaburzenia czucia. 

Badania neurologiczne wykazały, że u chorych nastąpiło zmniejszenie się wskaźnika EDSS.  [Skala EDSS, ang. Expanded Disability Status Scale – rozszerzona skala niewydolności ruchowej, to podstawowe narzędzie do określania stopnia niepełnosprawności i postępu objawów u osób chorych na stwardnienie rozsiane.] 

Również obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego wykazało zmniejszenie patologicznych zmian w obrębie centralnego układu nerwowego.

„…podawaliśmy jednorazowo komórki macierzyste poprzez wlew dożylny. Mieliśmy małą grupę pacjentów, bo grupa czterech osób nie jest grupą dużą, ale u tych wszystkich czterech osób nastąpiła bardzo korzystna reakcja organizmu w postaci zmniejszenia się wskaźnika EDSS, jak również, co jest nie bez znaczenia, nie było żadnych objawów ubocznych, żadnych powikłań w trakcie i po transferze komórek macierzystych.  Ci chorzy, w opinii mojej jako neurologa, wracają do zdrowia.” 
prof. dr hab. n. med. Andrzej Klimek, neurolog

BRAK POWIKŁAŃ 

Silne procesy naprawcze wywołane przez terapię lekarze tłumaczą efektem działania komórek macierzystych, które w ten sposób pełnią w organizmie swoją naturalną funkcję. 

Terapia nie pociąga za sobą dodatkowego ryzyka rozwoju powikłań, schorzeń i dolegliwości towarzyszących lub rozwijających się na skutek SM. 

Stosowany przez nas autologiczny transfer komórek macierzystych, w którym dawca i biorca są tą samą osobą, jest najbezpieczniejszym typem przeszczepu – nie skutkuje reakcją immunologiczną niezgodności tkankowej i odrzuceniem transferu. Nie niesie ze sobą ryzyka przeniesienia chorób zakaźnych. Nie istnieje też ryzyko konfliktu serologicznego, czy reakcji alergicznej, gdyż komórki te są komórkami pacjenta i nie są odrzucane przez jego organizm. Komórki te od razu włączają wszystkie swoje mechanizmy terapeutyczne, co przekłada się bezpośrednio na ich wysoką skutecznośc w leczeniu SM. 

U żadnego z naszych pacjentów nie doszło też do powikłań w trakcie samego transferu komórek macierzystych. 

OGRANICZENIE LUB CAŁKOWITA REZYGNACJA Z LECZENIA FARMAKOLOGICZNEGO 

W trakcie obserwacji pacjentów leczonych autologicznym transferem komórek macierzystych żaden z uczestników terapii nie przyjmował innych leków zalecanych w leczeniu przyczynowym stwardnienia rozsianego. Jedyną formą dodatkowego leczenia stosowaną przez naszych pacjentów była suplementacja diety o preparaty witaminowe. 
ŻYCIE BEZ BÓLU

Ustąpienie bolesnej sztywności mięśni, bólów głowy lub chronicznego bólu towarzyszącego SM to obok ogólnej poprawy sprawności ruchowej najczęściej odczuwane i chwalone przez pacjentów efekty leczenia komórkami macierzystymi.  
Terapia komórkowa nie tylko znosi przewlekły ból, na który cierpią chorzy na SM, ale też uwalnia chorego od bolesnych zabiegów (codziennych iniekcji, bolesnej diagnostyki medycznej). Po jednorazowym podaniu komórek macierzystych chory pozostaje jedynie pod obserwacją lekarza neurologa mającą na celu długofalową ocenę efektów terapii.Luna Laboratory Sp. z o.o.

ul. Milionowa 23
Łódź 93-193

Zobacz także

Relacje pacjentow