bootstrap theme

Komórki macierzyste

Komórki macierzyste


Z jakich tkanek można pozyskiwać komórki macierzyste?

Komórki macierzyste można pozyskiwać z różnych tkanek organizmu: ze szpiku kostnego, z tkanki tłuszczowej, a nawet miazgi zębowej. Jednak pojęcie komórki macierzyste nie zawsze oznacza to samo, a komórki mogą być „macierzyste” w różnym stopniu i różnicować się tylko do niektórych typów komórek.  
Dostępne są już technologie, które pozwalają otrzymywać komórki macierzyste z komórek dojrzałych, np. komórek skóry, poprzez ich genetyczne „cofanie” w rozwoju. Argumentem przeciwko stosowaniu takich komórek jest bezpieczeństwo pacjenta i ryzyko wiążące się z niekontrolowanym namnażaniem się tych komórek w organizmie biorcy.

Jakie zatem komórki macierzyste stosujemy w terapii i dlaczego?

Stosujemy specjalnie wyselekcjonowane, własne komórki pacjenta pochodzące ze szpiku kostnego, co jest skutecznym i bezpiecznym sposobem terapii. Pobranie niewielkiej ilości szpiku kostnego jest procesem stosunkowo małoinwazyjnym, nie niesie ze sobą ryzyka przeniesienia chorób zakaźnych. Stosujemy terapię autologiczną, czyli dawca i biorca są tą samą osobą. Nie ma ryzyka konfliktu serologicznego czy reakcji alergicznej, gdyż komórki stosowane w leczeniu są własnymi komórkami pacjenta. Komórki te nie są poddawane żadnym zabiegom wprowadzającym zmiany genetyczne.Luna Laboratory Sp. z o.o.

ul. Milionowa 23
Łódź 93-193

Zobacz także

Relacje pacjentow